میزبانی دانشگاه لرستان ازخدام بارگاه مطهرامام رضا علیه السلام

میزبانی دانشگاه لرستان ازخدام بارگاه مطهرامام رضا علیه السلام

عطر حریم رضوی در دانشگاه لرستان پیچید

بومی سازی علم در توسعه و ترویج روانشناسی و آثاری که در سلامت جامعه دارد تاثیر گذار است

تاریخچه علم روانشناسی به قدمت تاریخچه حضور انسان در جهان بر می گردد و از آنجا که انسان دو بعد جسم و روح دارد به همان اندازه که جسمش به درمان و پیشگیری از ابتلاء به امراض نیازمند است، روحش نیز به مراقبت و پیشگیری نیاز دارد