کلام رهبری

من وقتى در وضع كشور خودمان نگاه میكنم، میبينم يكى از چيزهايى كه میتواند جلوى اين بی عدالتى را به شكل منطقى و اصولى سد كند، همين كار تعاونى است.

  تعاون در كشور ما مى‏تواند سرانگشت گره‏گشايى باشد.


سخنی از بهشت
پیوندها
اوقات شرعی
پرسمان
 
طبقه بندي : نشریات
نام نشریه : پرسمان
مدیر مسئول : محمدعلي ليالي
سردبیر : معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی
وبسایت : http://porsemanmag.ir
پست الکترونیک : info@maarefmags.com
نشانی : قم
تلفن : 02532110355