لیست اخبار صفحه :0
از نشانه‌های تحت عرش الهی بودن، اشتغال به عیوب خود است
در جلسه هفتگی اخلاق توسط نماینده ولی فقیه در استان لرستان مطرح شد:

از نشانه‌های تحت عرش الهی بودن، اشتغال به عیوب خود است

در جلسه هفتگی اخلاق دانشگاه لرستان بیان شد که یکی از نشانه‌های کسانی که تحت سایه عرش الهی هستند این است که به عیوب خود مشغول هستند و از تجسس و عیب جویی نسبت به دیگران پرهیز می‌کنند چون اثرات منفی این کار اول به خود شخص برمیگردد. یکی از شاخصه های اصلی لقمان حکیم که او را به مقام و منزلت والایی رساند سکوت در اموری بوده است که به ایشان مربوط نبوده.